Kungsträdgården Stockholm. Dotterbolag Green Landscaping.

Investerare

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Bolaget presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. Måtten ska därför ses som ett komplement snarare än en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Eftersom Green Landscapings definitioner av dessa mått kan skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp redogörs nedan för hur de beräknats.

För ytterligare information om syftet med respektive mått hänvisas till ”Definitioner med förklaring”.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green