borås uppdrag anläggning utemiljö

Styrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). samt de regelverk som tillämpas av emittenter på Nasdaq Stockholm, inklusive EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Bolaget tillämpar också Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Förutom lagstiftning och börsens regelverk för emittenter är det Bolagets bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green