Kungsträdgården Stockholm. Dotterbolag Green Landscaping.

Styrning

Management

Management


Johan Nordström
Vd sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2018.

Född 1965.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i flera av Green Landscaping Group koncernens dotterbolag.

Erfarenhet:
Över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i ett flertal bolag med internationell verksamhet. Har varit
vd för Green Landscaping Group sedan 2015 och innan dess vd och styrelseordförande för Car-O- Liner Group AB. Ekonomistudier vid Lunds universitet och Göteborgs universitet samt en MBA från Copenhagen Business School.

Innehav i Green Landscaping Group:
3 794 887 aktier (via bolag)
73 000 teckningsoptioner 2019/22
82 981 teckningsoptioner 2020/23
24 500 teckningsoptioner 2021/2024


Carl-Fredrik Meijer
CFO sedan 2015 och IR-ansvarig sedan 2018.

Född 1980.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande och ledamot i ett antal styrelser i dotterbolag inom Green Landscaping Group koncernen.

Erfarenhet:
Mer än 15 års erfarenhet från positioner inom ekonomi, strategi och affärsutveckling såväl i Sverige som utomlands. Har har bland annat arbetat på PwC i London och Coor Service Management AB (publ). Utbildad civilingenjör och civilekonom vid Lunds universitet.

Innehav i Green Landscaping Group:
293 792 aktier
28 416 teckningsoptioner 2019/22
40 000 teckningsoptioner 2020/23
29 500 teckningsoptioner 2021/2024


Jakob Körner
M&A-chef sedan 2020.

Född 1976.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal styrelser i dotterbolag inom Green Landscaping Group koncernen.

Erfarenhet:
Har tidigare arbetat på Svevia. Utbildad civilingenjör och civilekonom vid Lunds universitet.

Innehav i Green Landscaping Group:
229 509 aktier
60 891 teckningsoptioner 2019/22
30 000 teckningsoptioner 2020/23
34 500 teckningsoptioner 2021/2024


Pierre Kubalski
Lean och verksamhetsutveckling sedan 2015.

Född 1971.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i ett antal styrelser i dotterbolag inom Green Landscaping Group koncernen.

Erfarenhet:
Över 20 års erfarenhet från tillverkande industri som platschef eller vd. Har bland annat arbetat på Danaher och Colfax.

Innehav i Green Landscaping Group:
210 000 aktier
18 000 teckningsoptioner 2019/22
20 000 teckningsoptioner 2020/23
9 800 teckningsoptioner 2021/2024


Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green