JS7h

Styrning

Revisor

Revisor

Enligt Green Landscapings bolagsordning ska Bolaget ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Revisor och eventuell revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Nuvarande revisor i Bolaget är Grant Thornton Sweden AB. Huvudansvarig revisor är Camilla Nilsson, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare i Sverige). Revisorn innehar inga aktier eller aktierelaterade instrument i Green Landscaping.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green