6

Styrning

Styrelse

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Green Landscapings bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter (utan suppleanter). Styrelsen består för närvarande av 6 ordinarie ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Per Sjöstrand
Styrelseordförande sedan 2012.

Född 1958.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Instalco AB (publ), Fasadgruppen AB (publ) samt Åhlin & Ekeroth AB.

Erfarenhet:
Grundare av Instalco AB och VD 2014-2021. Många års erfarenhet som vd i bolag som PEAB Nord AB, Midroc Electro
Aktiebolag och NEA Gruppen AB. Har även arbetat som direktör vid Stora Projekt vid
Trafikverket. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.

Innehav i Green Landscaping Group:
1 986 107 aktier (via bolag)


Tomas Bergström
Styrelseledamot sedan 2020.

Född 1971.

Andra pågående uppdrag:
Vd i investmentbolaget Byggmästare
A J Ahlström Holding AB (publ),
styrelseordförande i Fasticon AB, GeTe Media AB och Talangakademin Ek
För samt styrelseledamot i Infrea AB,
Team Olivia AB och Safe Life AB.

Erfarenhet:
Mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning, bland annat Senior Vice President på OptiGroup och vd för Textilia samt delägare i Erneholm Haskel och associate på Enskilda Securities. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.

Innehav i Green Landscaping:


Johan Nordström
Vd sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2018.

Född 1965.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i flera av Green Landscaping Group koncernens
dotterbolag.

Erfarenhet:
Över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i ett flertal bolag med internationell verksamhet. Har varit
vd för Green Landscaping Group sedan 2015 och innan dess vd och styrelseordförande för Car-O- Liner Group AB. Ekonomistudier vid Lunds
universitet och Göteborgs universitet samt en MBA från Copenhagen Business School.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.

Innehav i Green Landscaping Group:
3 794 887 aktier (via bolag)
73 000 teckningsoptioner 2019/22
82 981 teckningsoptioner 2020/23
24 500 teckningsoptioner 2021/2024


Monica Trolle
Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1965.

Andra pågående uppdrag:
Manager Facility & Real Estate vid Tetra Pak North Europe.

Erfarenhet:
Mångårig erfarenhet inom Facility Management i chefsbefattning i bolag som WM-data Utilities AB/CGI Sverige AB och AB Tetra Pak, som konsult hos Resources Global Professionals AB och i styrelseuppdrag för IFMA Sverige. Därutöver verksam som ekonomichef och administrativ chef inom EF Educational Tours, Sydkraft AB och WM-data Utilities AB och som regionchef för Resources Global Professionals AB. Har genomgått Executive Leadership Program, Handelshögskolan, Stockholm och studier i företagsekonomi vid Lunds universitet.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.

Innehav i Green Landscaping Group:
35 590 aktier


Staffan Salén
Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1967.

Andra pågående uppdrag:
Vd i Salénia AB. Styrelseordförande i AB Sagax, eWork Scandinavia AB, Westindia AB (samt uppdrag i dotterbolag), Coviz AB och Investment AB Jamaica samt vd och styrelsesuppleant i Sven Salén Aktiebolag (inklusive dotterbolag). Styrelseledamot i Strand Kapitalförvaltning AB, Investment AB Antigua, Investment AB Pilhamn, Landauer Ltd och Merim AB samt
styrelsesuppleant i Aktiebolaget Godolphin.

Erfarenhet:
Tidigare vice vd och informationsdirektör för FöreningsSparbanken AB, redaktionschef för Finanstidningen samt finansanalytiker på Procter & Gamble. Staffan Salén har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.

Innehav i Green Landscaping Group:
8 432 298 aktier (via bolag)


Åsa Källenius
Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1967.

Andra pågående uppdrag:
CFO vid Mekonomen AB samt styrelseuppdrag i dotterbolag, styrelseledamot i SinterCast AB, styrelsesuppleant vid Källenius Invest
AB, KAAX Investment AB med dotterbolag, Scylla och Charybdis AB, och ANNMAKA AB.

Erfarenhet:
Lång erfarenhet som CFO från olika företag, branscher och ägarkonstellationer. Utbildad civilekonom vid Stockholms universitet. Även genomgått Executive Management Program vid Handelshögskolan i Stockholm, Novare Management Program och Michael Berglund Board Value.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.

Innehav i Green Landscaping Group:
60 590 aktier


Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green