borås uppdrag anläggning utemiljö

Bolagisering av resultatenheter

Bolagisering av resultatenheter

Bolagisering av resultatenheter

Tidigare resultatenheter i Green Landscaping AB har bolagiserats och övergått till nya fristående bolag i Green Landscaping Group koncernen.

För mer information samt förfrågningar hänvisar vi till de nya bolagen. Du hittar information om samtliga bolag här.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green