Kungsträdgården Stockholm. Dotterbolag Green Landscaping.

Om oss

Vår historia

Vår historia

Green Landscaping Group bildades år 2009 genom en sammanslagning av ISS Landscaping, Jungs, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson och Qbikum.

Under 2010 antog bolaget namnet Green Landscaping och Miljöbyggarna i Stockholm förvärvades. Sedan dess har vi utvecklats till en fullskalig leverantör inom marknaden för skötsel av utemiljöer.

Green Landscaping Groups strategi mellan 2009–2014 har varit att öka omsättningen och bli en ledande aktör på marknaden. Under perioden förvärvades bland annat Jacksons Trädvård och GML Sport.

År 2015 påbörjade vi implementeringen av en ny strategi samt införande av styrningsprocess baserat på ”Policy Deployment”, ett system inspirerat av Danaher Corporation. Sedan dess har en rad operationella effektiviseringar genomförts för att öka lönsamheten och skapa en plattform för lönsam tillväxt. Stora fokusområden har varit att öka kvaliteten på våra tjänster, prissättning och en reducering av kostnadsbasen.

Sedan 2017 fokuserar Green Landscaping Group på lönsam tillväxt som dels bygger på organisk tillväxt men även tillväxt genom förvärv.

Bolaget är sedan 2018 noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN.

Sedan 2020 finns Green Landscaping Group även i Norge genom förvärv av fem bolag.

I juni 2021 utökade Green Landscaping Group sin närvaro på den nordiska marknaden ytterligare genom förvärv av ett bolag i Finland.

I oktober 2022 utökades verksamheten i Europa genom förvärv av bolag i Litauen.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Litauen och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green