borås uppdrag anläggning utemiljö

Investerare

Investera i Green

Investera i Green

Varför Green Landscaping är intressant för investeraren

1. POTENTIAL TILL INDUSTRILEDANDE LÖNSAMHET

 • Industrialiserade processer som ökat lönsamheten sedan 2015
 • Ytterligare effektivisering möjlig genom Lean
 • Synergier från förvärvet av Svensk Markservice
 • Stark marknadsposition möjliggör god lönsamhet

2. GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVKASTNING

 • Relativt lågt behov av rörelsekapital
 • Begränsade investeringsbehov ger låg capex

3. ORGANISK TILLVÄXT MED STÖD FRÅN STRUKTURELLA MARKNADSTRENDER

 • En ocyklisk marknad som får stöd av gynnsamma trender

4. KONSOLIDERAR MARKNADEN

 • Bevisad förvärvsförmåga
 • Ambitiös förvärvsagenda framåt
 • Första steget utanför Sverige taget genom förvärvet av GAST Entreprenör AS i början av 2020.

5. STOR OCH DIVERSIFIERAD KONTRAKTSPORTFÖLJ GER LÅG RISK

 • En portfölj som kännetecknas av långa kontrakt och starka motparter i både offentlig och privat sektor