borås uppdrag anläggning utemiljö

Media

Nyheter

Nyheter

”Vi vill fortsätta växa genom förvärv”

2020-11-11
Lyssna på koncernchef Johan Nordström berätta om delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 i Di Börsmorgon.

Länk till inslag i Di Börsmorgon


Laddade med kunskap

2020-10-27
Förra veckan har den första gruppen om 15 ledare från region syd och väst examinerats i Green koncernens Executive-program. Programmet har utvecklats i samarbete med IHM Business School med målet att utveckla ledarna till att driva sina bolag ännu mer framgångsrikt med hjälp av nya verktyg och kunskap.

Som ledare i Green Landscaping Group arbetar du i en decentraliserad organisation och har full handlingsfrihet vad gäller att styra din egen verksamhet. Vi är övertygade om att det är just friheten som ger förutsättningar för det entreprenöriella och som får våra medarbetare att trivas så bra och nå bättre resultat än andra.

Executive-programmet erbjuder utbildning för våra högsta chefer och täcker affärsmannaskap, analyser, ekonomi, strategi och kommunikation. Utbildningen bedrivs i fem steg under en 12-månaders period.

I den sista modulen redovisar alla deltagare ett projektarbete som deltagarna valt för att utveckla sig egen verksamhet. Vi kan efter denna veckas examination konstatera att det inte råder brist på idéer för att utveckla bolagen och att det är nyttigt att utbyta erfarenheter med andra ledare i koncernen.

Bild från vänster: Thomas Nilsson, Michael Royson, Michael Engström, Björn Svensson, Roger Breid, Johan Carlsson, Carl Nivard, Peter Elheim, Marinette Patriksson, Hans Lagerström, Pontus Lasson, Kristoffer Palmlund, Mikael Lagerström. På bilden saknas Christer Sandvik, Daniel Linderståhl, Thomas Persson och Martin Fast.

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green