JS7h

Green Academy

Green Academy

Green Academy

Green Landscaping ska vara en inkluderande arbetsgivare och förstahandsvalet i branschen. Vi vill locka till oss och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens för att säkra vårt kvalitetsarbete och alltid maximera kundnyttan.

Under 2010 startade vi ”Green Academy” som ett steg för ökad kompetensutveckling. Målsättningen är att bedriva en aktiv kompetensutveckling som främjar lärande och stimulerar tillväxt, för medarbetarna och företaget.

Tillsammans identifierar vi de kompetensområden som våra medarbetare önskar att utveckla. Våra medarbetares breda kunskap, delaktighet och påverkan bidrar till ständiga förbättringar inom hållbarhetsarbetet.

Green Landscaping vill vara en inkluderande arbetsgivare och förstahandsvalet i branschen. Hos oss ska det råda en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och nöjda medarbetare. Vi genomför löpande medarbetarundersökningar för att få värdefull kunskap och konkreta förslag om vad vi ska fokusera på för att ytterligare förbättra våra arbetsplatser.

Som en del av Green Academy arbetar vi aktivt med utbildning av nyanlända och långtidsarbetslösa för att bidra till ett socialt ansvarstagande och minska utanförskap.

 

 

Bild av Michael Royson

Kompetensutveckling/Competence

Michael Royson

+47 (0)736-40 63 80

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Litauen och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green