JS7h

Mentorprogram

Mentorprogram

Mentorprogram 2019

Mentorprogram

Green Academy introducerar mentorprogram

Att ha en mentor kan vara ett sätt att utvecklas i arbetslivet. Green introducerar nu ett mentorskapsprogram med målsättningen att ge deltagarna stöd, förutsättningar och inspiration för sin fortsatta personliga utveckling. Programmet sträcker sig över cirka 12 månader och ingår i Green Academy som ett kontinuerligt program för ledare med förutsättningar att utvecklas inom företaget.

Under hösten 2019 startade den första omgången som började med en introduktion i Göteborg där vi tillsammans med de externa mentorerna gick igenom grunderna i mentorskap.

Programmet omfattar fyra inspirationsdagar och varje deltagare har en extern mentor som fungerar som ett bollplank. I den första omgången deltar fem kvinnor och fem män från Green Landscaping, Svensk Markservice och Tranemo Trädgårdstjänst.

Efter uppstarten är både deltagare och mentorer positiva till det upplägg som Larsson & Co tillsammans med Green presenterade och ser fram mot fortsättningen.

Den första gruppen om 10 deltagare har genomfört programmet 2019-2020 och nästa grupp är planerad att starta hösten 2021.
 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Litauen och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green