6

Hållbarhet

Green Steps

Green Steps

Green Landscapings affärsidé bygger på att skapa trivsamma och inkluderande utemiljöer för alla – en förutsättning för det är att vi även har ett inkluderande samhälle i stort.

Green Steps bedrivs som ett koncernövergripande projekt och är vårt traineeprogram som bygger på ett mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfarenhet. Deltagare ges en individanpassad kompetensutveckling och praktisk erfarenhet tillsammans med en handledare. Målet är att deltagarna ska valideras och certifieras mot branschens yrkesbevis, motsvarande kompetens på gymnasienivå.

Utbildning sker i samarbete med kommuner och kommunala bostadsbolag, vilka även är våra kunder. Deltagarna erbjuds praktisk och teoretisk utbildning under en period om 6-24 månader. Efter avslutad utbildning kan särskild certifiering ges ut samt eventuell anställning hos Green Landscaping.

Målet är att utveckla kompetens som finns hos nyanlända och långtidsarbetslösa, bidra till minskat utanförskap i samhället och samtidigt skapa lojalitet och trivsel inom vår verksamhet.

Vi är övertygade om att en stor del av vår rekrytering framöver kommer ske genom denna utbildningsform.

För information besök www.greensteps.se 

Bild av Michael Royson

Kompetensutveckling/Competence

Michael Royson

+47 (0)736-40 63 80

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green