6

Green i siffror

Finansiell historia

msek202220212020201920182017
Nettoomsättning4 8103 1392 1131 9731 174797
Tillväxt53%49%7%68%47%17%
Organisk tillväxt7,0%12,4%-5,5%1,6%8,0%-
EBITA407232101571830
EBIT3801555929426
EBT251122499-128
E18492387-64
EBITA, %8,5%7,4%4,8%2,9%1,5%3,8%
EBIT, %6,4%5,0%2,8%1,4%0,3%3,2%
EBT, %5,2%3,9%2,3%0,5%-1,0%1,0%
E, %3,8%2,9%1,8%0,4%-0,5%0,5%
EPS efter utspädning, SEK/aktie3,391,810,890,20-0,19NA
Kassaflöde från den löpande verksamheten43117419398417
Rörelsekapital16921-377042-31
Rörelsekapital, % av omsättningen3,5%0,7%-1,8%3,5%3,6%-3,9%
Soliditet27%28%23%16%16%6%
Eget kapital, UB1 33789646821920334
Balansomslutning, UB5 0233 172 0121 3551 278592
Avkastning på genomsnittligt eget kapital16%13%11%3%-5%24%
Nettoskuld1 8001 036797690541145
Nettoskuld/EBITDA PF2,42,42,83,33,52,2
Börsvärde (Market cap)3 5184 6341 9181 3251 038-
Antal aktieägare, st3 9064 3701 8391 492720-
Antal aktier, miljoner5553483636-
Utspädning, %5%10%33%0%NA-
Antal operativa bolag483827191010
Medelantal anställda2 1451 6231 2371 245599589
Orderbok7 7625 1254 4343 5653 8801 856