Kungsträdgården Stockholm. Dotterbolag Green Landscaping.

Styrning

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

2019-2022

Vid fullt utnyttjade av programmet kommer det efter företrädesmission
att emitteras maximalt 781 100 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,5 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 37,90 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 5,19 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 16 maj 2022 till och med 7 juni 2022. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 55 458 kronor.

2020-2023

Vid fullt utnyttjade av programmet kommer det efter företrädesmission att emitteras maximalt 593 850 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,2 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 27,90 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 2,70 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 22 maj 2023 till och med 16 juni 2023. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 42 163 kronor.

2021-2024

Vid fullt utnyttjade av programmet kommer det efter företrädesmission att emitteras maximalt 490 000 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,0 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 100,40 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 5,18 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 12 jun 2024 till och med 30 juni 2024. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 34 790 kronor.

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green